ZST Mielec
Slider

Mielecki akcent na kongresie „Dobry Zawód” we Wrocławiu

O projekcie „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” realizowanym w Zespole Szkół Technicznych opowiadali 6 kwietnia we Wrocławiu starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, dyrektor ZST Mariusz Wojciechowski i dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Linetech Daria Korcz. Byli oni prelegentami podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”.

Kongres otwarło wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczące zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym planowanych od roku szkolnego 2019/2020.

Mieleccy prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Dobre praktyki: współpraca samorządu, przedsiębiorstwa i szkoły” w części poświęconej branży transportu lotniczego.

Zaangażowani w projekt „Zawody przyszłości” uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik mechanik lotniczy odbędą staż w wymiarze 450 godzin. Swoje kwalifikacje podniosą również nauczyciele, których praktyki trwać będą 160 godzin – mówił dyrektor ZST. Podczas dyskusji podkreślił istotę współpracy pomiędzy szkołą, przedsiębiorstwem a lokalnym samorządem. Organ prowadzący z dużą otwartością podchodzi do kwestii uatrakcyjniania i rozwoju oferty edukacyjnej szkoły we współpracy z otoczeniem biznesowym.

Pieniądze zainwestowane w młodzież to dobrze zainwestowane pieniądze, to nasza przyszłość. Dlatego cieszy nas realizacja projektów takich jak „Zawody przyszłości”, które podnoszą kwalifikacje młodych ludzi i dają im szansę na dobre zatrudnienie – tłumaczył we Wrocławiu starosta Zbigniew Tymuła. Mówiąc o powiatowej edukacji, wyliczył również zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje.

Podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” swoimi doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym podzieliły się również szkoły i samorządy realizujące projekty z branży chemicznej, elektryczno-energetycznej oraz transportu kolejowego.

Kongres „Dobry Zawód” został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W kongresie wzięło udział prawie 1000 osób z całej Polski, wśród nich przedstawiciele ministerstw, władz wojewódzkich i powiatowych, spółek Skarbu Państwa, kuratorzy oświaty, parlamentarzyści, kierownictwo i dyrektorzy departamentów MEN oraz dyrektorzy jednostek podległych MEN, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Opublikowano w dniu: 12.04.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 12.04.2018 r.