ZST Mielec
Slider

Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego

2 października 2018 roku w Kleksie odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Na wstępie opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie poinformował o roli uczniów w działalności samorządu. Poprzez zaangażowanie w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami i zwierzchnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności działania, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji. Właściwa działalność samorządu uczniowskiego to najlepszy sposób na rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów.

W dalszej części przewodnicząca samorządu ZST Wiktoria Assman zapoznała przedstawicieli klas z planem pracy SU na rok szkolny 2018/19 , który został zatwierdzony uprzednio przez dyrektora ZST. Poinformowała również o zasadach organizacji zbliżających się otrzęsin klas pierwszych. Poruszono też sprawy organizacyjne związane z akademią
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych do pracy.

Czekamy również na CIEBIE.

Opublikowano w dniu: 3.10.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 3.10.2018 r.

Czytany 2450 razy