ZST Mielec
Slider

77. rocznica powstania Armii Krajowej

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

(rota przysięgi żołnierzy Armii Krajowej)

Delegacja uczniów z Zespołu Szkół Technicznych, reprezentowana przez przedstawicieli z klas 1 AZ i 1 AI, uczestniczyła w dniu 14 lutego 2019 roku w miejskich obchodach 77. rocznicy powstania Armii Krajowej. Zostały one zorganizowane przez władze samorządowe miasta i powiatu pod Pomnikiem Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Mielcu. Rozpoczęły się one od przedstawienia przez pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu rysu historycznego ukazującego okoliczności powstania Armii Krajowej w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Strukturę konspiracji wojskowej w regionie mieleckim ukazał następnie dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu dr Jerzy Skrzypczak, który skupił się także na omówieniu funkcjonowania podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej, ukazując postacie niezłomnych Żołnierzy Wyklętych z ziemi mieleckiej. Całość uroczystości zamknęło złożenie wiązanek kwiatów, a także zapalenie zniczy pod pomnikiem przez delegacje kombatanckie i szkolne. Nasi uczniowie po złożeniu kwiatów pod pomnikiem oddali następnie hołd pamięci Wojciecha Lisa ps. Mściciel przy Jego grobie. Zakończenie uroczystości rocznicowych zwieńczył sygnał „Śpij kolego w ciemnym grobie”.

Opracował: mgr Paweł Wal

Czytany 1412 razy