ZST Mielec
Slider

V Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Zespole Szkół Technicznych

28 lutego 2019 roku Zespół Szkół Technicznych w Mielcu świętował Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Była to już piąta, jubileuszowa uroczystość promująca piękno mowy i języka polskiego. W tej edycji naczelnym hasłem obchodów była sentencja Słowa dobre i złe między Tobą a mną, zaczerpnięta z prelekcji prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Powiatu Mieleckiego, zaś Radio Leliwa udzieliło patronatu medialnego.

Świadomi konieczności krzewienia piękna ojczystej mowy 5. konferencję naukowo-popularną uświetnili przedstawiciele władz oświatowych, kulturalnych, religijnych, a także dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

W części  merytorycznej głos zabrał dyrektor ZST w Mielcu pan mgr inż. Mariusz Wojciechowski, który podkreślił znaczenie języka ojczystego w życiu każdego członka społeczeństwa na różnych etapach jego rozwoju. Z kolei pani mgr Elżbieta Gołąbek, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, podziękowała społeczności Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu za tak wartościową inicjatywę, jaką jest bez wątpienia pielęgnowanie języka polskiego wśród lokalnej społeczności. Następnie „dobre słowo” wygłosił ks. dr Bogusław Połeć, który odwołał się do słynnej sentencji Na początku było słowo. Ksiądz dziekan dekanatu Mielec-Południe zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się miłymi słowami i unikania nieprzyjemnych wyrażeń, które potrafią bardzo zranić.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, „diamentu podkarpackiej lingwistyki”, który w sposób właściwy tylko sobie wyjaśnił znaczenie dobrych i złych słów w relacjach społecznych i interpersonalnych, podkreślając fakt, że słowo odgrywa fundamentalną rolę w życiu każdej jednostki, określa wartość człowieka i ma moc stanowiącą. Pan Profesor odniósł się do kultury zachowań językowych i aktów mowy w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

Tegoroczne obchody uświetnili aktorzy mieleckiej sceny Teatru Rozmaitości, Joanna Kruszyńska i Janusz Pacholec, oraz artyści Zespołu Szkół Technicznych: Jacek Jamrozy (3AI - pianino), Michał Tulik (4AI - skrzypce) i Sebastian Czub (2AI - recytacja).

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego pan mgr Bogdan Tomecki, który przywołał cytaty znanych osobistości w odniesieniu do języka i słowa. Pan Dyrektor sprawował opiekę merytoryczną nad całym wydarzeniem, które spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony zaproszonych gości.

Dostojna scenografia była inwencją pani mgr Danuty Muszyńskiej i pani mgr Arleny Gąsowskiej-Gil.

Scenariusz tegorocznych obchodów opracowali mgr Jolanta Śpiewak i dr Marek Paduch, którzy jednocześnie pełnili role prowadzących całość uroczystości.

Opracowali: Marek Paduch

Jolanta Śpiewak

Opublikowano w dniu: 3.03.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 1.03.2019 r.

Czytany 1347 razy