ZST Mielec
Slider

Lekcja demokracji lokalnej

W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy 1 BMg mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami demokracji lokalnej, podczas obserwowania obrad XV sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Młodzież zapoznała się ze sprawozdaniem starosty z działań podjętych przez powiat w 2019 roku. Mogła również zapoznać się z treścią uchwał dotyczących służby zdrowia i opieki społecznej w naszym regionie. Uczniowie przekonali się także, w jaki sposób podejmowane są decyzje radnych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatu.

Lekcja miała na celu pokazanie uczniom roli i znaczenia samorządu terytorialnego, ukazanie mechanizmów podejmowania decyzji istotnych dla społeczności lokalnej.

Opracował: mgr Paweł Wal

Czytany 591 razy