ZST Mielec
Slider

Podsumowanie projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe

11.08.2020r. w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się  spotkanie, którego celem było podsumowanie projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wschodniego Sojuszu Motoryzacji w Tarnobrzegu, Powiatu Mieleckiego, firmy Kirchhoff Automotive Mielec, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież naszej szkoły. Podczas spotkania szkolny koordynator projektu mgr inż. Mieczysław Wilk przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia, następnie wręczono uczniom i nauczycielom certyfikaty ukończenia stażu zawodowego w firmie Kirchhoff oraz zaprezentowano pracownie doposażone w ramach projektu.

Projekt PAMISZ był realizowany od 01.09.2018r. do 30.09.2020r., a jego głównym celem był wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół branży motoryzacyjnej na terenie województwa podkarpackiego. Na stanowiskach pracy firmy Kirchhoff 31 uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik, odbyło staż zawodowy w wymiarze 300 godzin, zaś 7 nauczycieli zawodu w wymiarze 160 godzin. Całkowity budżet projektu dotyczący naszej szkoły wyniósł 245343,29 zł, z czego został zakupiony sprzęt dydaktyczny na kwotę 150997,95 zł. Uczniowie po ukończeniu stażu otrzymali stypendia o łącznej wartości 61838,80 zł

Opublikowano w dniu: 14.08.2020 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 13.08.2020 r.

Czytany 1649 razy

Media