ZST Mielec
Slider
Aktualności

Wraz z nowym rokiem szkolnym szeregi ZST zasilili nowi, przebywający w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany, uczniowie z Włoch i Turcji. Fakt ten postanowiły wykorzystać nauczycielki języka angielskiego – A. Olechowska, K. Wrażeń, M. Cibicka i J. Wróblewska-Kapusta. Wychodząc z założenia, iż będzie to doskonała okazja, aby młodzież ZST pogłębiła swoje umiejętności językowe oraz interpersonalne, zorganizowały 26 września w auli szkolnej ciekawą uroczystość.

4.10.2016r. w auli szkolnej odbędą się warsztaty historyczne, które poprowadzi Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Aleksandra Rusina ps. Rusal.

Uczestniczą:

  • I grupa godz. 10.50 - 11.35
    • 1AL, 1CL, 2AI, 2BI, 1CZ, 2BZ
  • II grupa godz. 11.45 - 12.30
    • 1BL, 1AI, 3BM, 2DC.


Nauczyciele uczący w w/w klasach sprawują opiekę.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje bezpłatne szkolenia spadochronowe w ramach zleconego zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia spadochronowego” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Adresatami niniejszego szkolenia są osoby wykazujące zainteresowanie pracą w lotnictwie wojskowym lub cywilnym w wieku od 15 do 21 roku życia, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21 września w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej oraz nowoczesnej sali fittnes. Remont przeprowadzony został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mielcu i obejmował wymianę instalacji oświetlenia w pawilonie sportowym oraz malowanie ścian, sufitu i konstrukcji stalowej dachu sali sportowej nr 1. Prace remontowe sali sportowej wykonała firma Termobud, która koszt inwestycji wyceniła na kwotę 154 212,69 zł.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Adresatami projektu są uczniowie III klasy Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Bardzo proszę wszystkich nauczycieli o zapoznanie się z kalendarzem imprez szkolnych 2016/2017.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

Eliminacje Szkolnego Turnieju
„LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ”
dla klas I i II

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają na spotkanie organizacyjne turnieju piłki nożnej „Lepiej grać niż ćpać”, które odbędzie się w pawilonie sportowym w dniu 27.09.2016 r. o godzinie 10:30.

Zapisy do turnieju prowadzone będą do dnia 27.09. do godziny 10:00.

27.09.2016 uczniowie III LO, T3 i ZSZ nr 3 wezmą udział w projekcji filmu „Smoleńsk”.

Początek seansu dla III LO i ZSZ nr 3 o godz. 800, a dla T3 o godz. 1230, czas trwania 120 minut, cena 11 zł.

Po filmie uczniowie przychodzą do szkoły na dalsze lekcje.

Wyznaczeni nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami.

Wychowawców chętnych klas prosimy o zorganizowanie wyjścia.

Uczniowie mający zajęcia praktyczne nie biorą udziału w seansie.

Uczniowie nieuczestniczący w projekcji filmu będą mieć zajęcia z panią pedagog w auli szkolnej.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

mgr inż. Aleksander Buczek

wicedyrektor

Zespołu Szkół Technicznych

 

Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
szli z uporem, ponad dwieście lat.

(fragment Hymnu Sybiraków)

W dniu 17 września 2016 roku delegacja uczniów Zespołu Szkół Technicznych, reprezentowana przez przedstawicieli klas 1 AI oraz 2 BM, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w mieleckich obchodach Światowego Dnia Sybiraka. Przypada on w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku.

W związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ uległ zmianie harmonogram praktyk zawodowych uczniów Technikum Nr 3.

Aktualny harmonogram w załączniku.