ZST Mielec
Slider
Aktualności

Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. W Polsce z tego powodu umiera co drugi palacz w wieku 35-69 lat. 
O
fiarami papierosów nie są wyłącznie sami palacze. Palenie w dużym stopniu szkodzi osobom z najbliższego otoczenia. Stają się one biernymi palaczami i są narażone na to wszystko, co człowiek palący. 

Już po raz ósmy w Zespole Szkół Technicznych odbył się „Szkolny Dzień bez Przemocy”.

17 marca 2016r. w auli szkolnej zgromadzili się przedstawiciele dyrekcji ZST – wicedyrektor mgr Bogdan Tomecki i wicedyrektor mgr Ryszard Reguła, zaproszeni goście, a także reprezentanci poszczególnych klas ZST, łącznie około 150 osób.

Są wyniki konkursu z języka angielskiego „Have Fun with English”, który był skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły, niezależnie od typu szkoły i specjalizacji. Była to druga edycja, tym razem sprawdzająca jedną sprawność - słuchanie ze zrozumieniem. Zadania konkursowe o zróżnicowanej trudności oraz różnorodnej tematyce były zaczerpnięte z repetytoriów maturalnych oraz innych materiałów anglojęzycznych. Zainteresowanie konkursem było ogromne, poziom wiedzy uczestników również pozytywnie zaskoczył.

Uczniowie ZST, którzy w bieżącym roku uczestniczyli bądź dopiero będą uczestniczyć w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom, proszeni są o pilny kontakt z p. Andrzejem Wyzgą.

23 marca w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu IT dla szkół średnich. Konkurs miał na celu promocję nauki programowania, motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki, motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka oraz odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki. W konkursie wzięło udział 2113 uczniów z 227 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski i po ciężkich rywalizacjach do rundy finałowej dotarło tylko 64 osoby.

Począwszy od listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbywały się rozgrywki ,,Szkolnej Halowej Ligi Piłki Nożnej”. W tegorocznej edycji brało udział czternaście drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy. System rozgrywek polegał na rozegraniu meczów w grupach systemem „każdy z każdym”.

Godz. 9.00

1. Aula

2. Przejście na Pawilon Sportowy - odpowiedzialni: A.Burek, J.Hajduk, B.Krupa, M.Czerwińska-Zięba, J.Wilk, A.Galica.

3. Plan oprowadzania po szkole

Życzę Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, aby Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie duchowe odrodzenie napełniło wszystkich spokojem i wiarą oraz dało siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość...

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr inż. Mariusz Wojciechowski

Pierwszy dzień wiosny bywa określany przez uczniów dniem wagarowicza. Jednak nie warto uciekać ze szkoły, kiedy dzieje się w niej coś wyjątkowego. Tak właśnie było w naszej szkole 21 marca 2016 roku. Pierwszy dzień wiosny, postanowiliśmy powitać w szkole na kolorowo. Chętni uczniowie mieli przebrać się w różne postacie i rywalizować o miano najlepiej przebranego ucznia.

Uczenie się języka niemieckiego nie ogranicza się tylko do doskonalenia umiejętności komunikowania się w nim i poznawania niuansów gramatyki, to także poznawanie realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

22 marca 2016 roku mogliśmy pogratulować zwycięzcom etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”, którego II edycja dotyczyła Austrii.