ZST Mielec
Slider
Aktualności

W naszej szkole egzamin poprawkowy odbędzie się w salach: 65, 105C, 106C, 107C oraz w KLEKS-ie. Imienne listy znajdować się będą na drzwiach każdej z sal. Wejście do szkoły odbywać się będzie wejściem od strony wiaduktu. Na egzamin należy się zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Wszystkie pozostałe warunki obowiązujące podczas majowego egzaminu maturalnego obowiązują również na egzaminie poprawkowym.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z klasy 3AI – Krystian Czachor, Daniel Siembab i Mateusz Socha uczestniczyli w edukacyjnym projekcie z najnowszej historii Polski. Wzięli oni udział w I Turnieju on-line gry planszowej  "Niepodległa"  zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

Celem gry jest pokazanie wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja gry obejmuje wydarzenia z lat 1914–1920 tj. okres od wybuchu I wojny światowej do cudu nad Wisłą w 1920 r. Gracze w Internecie podejmowali działania właściwe bohaterom walk o niepodległość,  szerzyli idee niepodległościowe, zabiegali o narodową zgodę oraz umacniali pozycję Polski na świecie podczas konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku.

Z dumą informujemy, że tegoroczna maturzystka  Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Patrycja Polak z klasy 4LC została laureatką I podkarpackiego konkursu na esej zorganizowanego przez Filie Collegium Humanum w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli .

Celem konkursu była  szeroko rozumiana edukacja społeczna, rozbudzanie zainteresowań związanych z zagadnieniami z zakresu psychologii oraz zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych, zachęcanie  do doskonalenia eseistycznych form wypowiedzi, rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.

W dniu 20 czerwca 2021 roku uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w lekcji historii lokalnej. Została ona zorganizowana przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie w ramach XXVI Galicjaner Shtetl – Dni Pamięci Żydów galicyjskich.

Na cmentarzu żydowskim przy ulicy Traugutta uczniowie z klas 1LS i 1GR wzięli udział w prelekcji dotyczącej zwyczajów cmentarnych i tradycji pogrzebowej wyznawców judaizmu. W/w wykład wygłosiła Izabela Sekulska - przewodnicząca lokalnego stowarzyszenia Mayn Shtetele Melitz/Moja gmina Mielec. Ponadto drugi prelegent pan Stanisław Wanatowicz omówił relacje polsko – żydowskie w Mielcu na przestrzeni wieków, a także przedstawił on młodzieży informacje dotyczące zagłady Żydów mieleckich w marcu 1942 roku w ramach niemieckiej Akcji Reinhardt mającej na celu fizyczną likwidację ludności wyznania mojżeszowego w naszym mieście. Zebrana młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała relacji o spaleniu  przez niemiecki Wermacht synagogi żydowskiej w Mielcu we wrześniu 1939 roku.  Była to jedna z pierwszych hitlerowskich zbrodni wojennych na okupowanych polskich terenach. Mielecka akcja miała na celu przybliżenie i upamiętnienie ludności żydowskiej zamieszkałej w naszym mieście jako mniejszości religijnej i narodowościowej.

W dniu 20 czerwca 2021 roku uczniowie Zespołu szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w 2. Rajdzie Miejskim Szlakiem Mieleckich Żołnierzy Wyklętych, który został zorganizowany  przez lokalne Stowarzyszenie Patriotyczny Mielec. W/w rajd miał na celu  zwiedzanie miasta pod kątem poznawania historii miejsc oraz postaci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym. Start wyznaczono przed Pomnikiem Armii Krajowej, a zakończenie pod Muzeum Regionalnym w Mielcu. Kolejnymi etapami rajdu były dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, Komenda Milicji Obywatelskiej oraz siedziba PPR w Mielcu. W  czasie rajdu pan Stanisław Wanatowicz i pan Roman Rusin zapoznali uczestników rajdu z  działaniami podziemia antykomunistycznego w naszym regionie i postaci z nim związanych.

Dobiegły końca prace komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku”. Spośród chętnych z klasy 2DGg i 2DGp  wyłoniono grupę 17 osób, które w październiku odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Wykaz sal na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 25 czerwca 2021 (piątek) znajduje się w załączniku.

Poniżej zamieszczamy krótki felieton, którym żegnamy kończący się rok szkolny 2020/21, zapamiętany z perspektywy  uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Dziś  [10.06.2021] )  mija 17. dzień walki i… końca nie widać. Jedni mówią, że koniec wojny nadejdzie 25. czerwca, drudzy że 18. czerwca, jeszcze inni myślą, jak przedwcześnie wrócić do domu i poddać się wakacyjnej aurze.

Jeśli chodzi o zasoby, to wszyscy uczniowie mówią, że przede wszystkim kończą się chęci. Tak można byłoby opisać obecną sytuację uczniów po powrocie ze zdalnego nauczania. Przerwa spowodowana pandemią Covid dla jednych uczniów miała stanowić wybawienie, dla drugich zgubę.

W tym roku, 17 maja po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Światowej Ligi Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension). Jego coroczne obchody w dniu 17 maja mają na celu podnoszenie wiedzy zarówno wśród personelu medycznego jak i społeczeństwa na temat objawów, metod leczenia oraz profilaktyki nadciśnienia tętniczego i jego następstw.

Szacuje się, że nawet jedna na trzy dorosłe osoby na świecie choruje na nadciśnienie tętnicze. W Polsce – jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia – zbyt wysokie słupki na ciśnieniomierzu wyświetlają się aż u 10 mln osób. Blisko 3,5 mln z nich nawet nie wie, że zmaga się z chorobą, a tylko 2,7 mln jest skutecznie leczonych.

Czym jest szczęście? Co nasz uszczęśliwia? Czy mieści się ono w dużych, czy małych rzeczach? Dla każdego szczęście oznacza co innego? W marcu 2021 zaprosiliśmy uczniów oraz nauczycieli do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Szczęście ujęte w kadrze.”  

Otrzymaliśmy ciekawe fotografie, często z załączonymi opisami, na podstawie których dowiedzieliśmy się, że szczęścia szukacie w piękne otaczającej przyrody, lubicie podziwiać wschody i zachody słońca. Szczęście dla was to również takie pozytywne emocje jak radość, miłość, uśmiech, zadowolenie i poczucie satysfakcji z osiąganych celów. Choć szczęście to czasem tylko ulotne chwile. Dziękujemy za nadesłane prace. A oto lista nagrodzonych:

Uczniowie

Miga Natalia – I miejsce ex aequo

Bieniek Aleksandra – I miejsce ex aequo

Cisło Katarzyna – II miejsce

Gola Natalia – III miejsce

Adamczyk Aneta – wyróżnienie