ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 14 luty 2021r . został rozstrzygnięty szkolny konkurs na ,,Walentynkowy deser’’. Konkurs odbywał się w formie on-line.

Konkurs miał na celu:

  • popularyzację tradycji św. Walentego,
  • doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów,
  • rozbudzenie pomysłowości uczniów,
  • podniesienie poziomu kształcenia.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. Amelia Miga kl. 2DGp za ,,Walentynkowe brownie’’
  2. Oliwia Ryniewicz kl. 2DGp za ,,Miłość jest słodka’’
  3. Wojciech Polak kl. 1DG za ,,Walentynkowe czekoladowe serduszko’’

Wyróżnienie otrzymała Agata Kruk z kl. 1DZ za ,,Zakochany deser walentynkowy’’.

Tegoroczne zmagania lekkoatletów w ramach PZLA Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 2021 odbyły się w dniach 12.02. – 14.02.2021r. w Toruniu.

W gronie uczestników zawodów znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły trenujących chód sportowy w Lekkoatletycznym Klubie Sportowym Stal Mielec: Julita Małaszewicz oraz Hubert Wójcik. Nasi młodzi sportowcy osiągnęli swoje podstawowe cele – znacznie poprawili swoje rekordy życiowe, co dało im miejsca na podium.

Julita Małaszewicz w chodzie sportowym na dystansie 3000 metrów osiągnęła rezultat 14.44.19, co pozwoliło jej zdobyć brązowy medal mistrzostw.

Hubert Wójcik w chodzie sportowym na dystansie 5000 metrów uzyskał czas 24.45.40, co także pozwoliło mu stanąć na podium i cieszyć się ze zdobycia brązowego medalu.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Turbolandeskunde-wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tym razem pytania będą dotyczyły Niemiec.

Zgłoszenia do dnia 24.02.2021r.

Konkurs odbędzie się 5.03.2021r.

Zapisy i bliższe informacje u nauczycielek germanistek.

W dniu 13.02.2021 odbyły się eliminacje II etapu LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uczeń Zespołu Szkół Technicznych , Kacper Marzec z klasy 3AL znalazł się w gronie uczestników tego trudnego konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Specjaliści Wydziału Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wysoko ocenili pracę konkursową Kacpra z zawodów szkolnych na temat „Archetypy biblijne w literaturze. Jaką funkcję pełnił określony typ bohatera archetypicznego w kontekście nurtów ideowych epoki?”( XII 2020).

Stowarzyszenie Pangea Network USA oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz dziesiąty zorganizowały konkurs Wybitny Polak w USA. Ten tytuł to najważniejsza nagroda przyznawana Polonii poza odznaczeniami państwowymi, a w 2020 roku w kategorii osobowość zwyciężył mielczanin Janusz Młynek, jeden z najwybitniejszych trenerów szermierki w USA, absolwent ZST w Mielcu.

To w szkole, kiedy Pan Janusz był uczniem I klasy Technikum Mechanicznego w Mielcu, ukazała się informacja o poszukiwaniu zawodników do sekcji szermierczej Gryfu. Zainteresowani nią uczniowie podjęli wyzwanie i tak rozpoczęła się przygoda Janusza Młynka z szermierką. Młody zawodnik szybko czynił postępy. On i jego trzej koledzy wygrywali wszystkie konkursy w województwie rzeszowskim.

27 stycznia 2021r. Fundacja Edukacji „Perspektywy” ogłosiła wyniki 23 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Liceów i Techników.

W tegorocznym notowaniu Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uplasowało się na 1 miejscu w powiecie mieleckim, na 10 miejscu na Podkarpaciu i 118 miejscu w Polsce, dzięki czemu znalazło się wśród najlepszych szkół w Polsce uzyskując tym samym tytuł „Srebrnej Szkoły”

Na uwagę zasługuje fakt, że Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zanotowało znaczący wzrost lokaty w porównaniu do poprzedniej 22 edycji tego rankingu. 

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia serdecznie gratulujemy!!!!!

Uczniowie ZST w Mielcu wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski” zorganizowanym przez Fundację Słowo w Rumi.

Celem konkursu byla:

  • promocja Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta,
  • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

Etap szkolny przeprowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Bogdan Tomecki. Zadowalającym faktem jest to, że etap szkolny cieszył się bardzo dużą popularnością
i młodzież tak chętnie zdecydowała się zgłębiać tematykę Chrztu Polski.

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożycie korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępujecie do egzaminu ustnego.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 13 stycznia 2021r. odszedł od nas na zawsze w wieku 89 lat nasz Kolega, emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Ś. P. Stanisław Cierpiał

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty  pracy pedagogicznej nauczyciela, uczynnego i życzliwego  Kolegę.

Zwieńczeniem zmagań językowych w Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu w roku kalendarzowym Anno Domini 2020 była 45. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego (etap szkolny). Prestiżowy konkurs zgromadził uczniów ZST z różnych typów szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z zestawem skomplikowanych zadań leksykalno-gramatycznych na zaawansowanym poziomie językowym.

Konkurs składał się tym razem z 6. typów ćwiczeń językowych, obejmujących zaawansowane słownictwo, struktury gramatyczne oraz tłumaczenia bilingwalne. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczna edycja została przeprowadzona zdalnie.