ZST Mielec
Slider
Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 021.21.2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Dyrekcję, Wszystkich Nauczycieli, Pracowników Szkoły oraz Uczniów do udziału w Wirtualnym Biegu Niepodległościowym  - „Bieg dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918)”.

Poniżej zasady uczestnictwa:

ŚWIĘTUJMY TEN DZIEŃ NA BIEGOWO!

W dniach 11 – 15 listopada 2020 roku pokonaj dystans minimum  5 kilometrów (biegiem, nordic walking, bieżnia, chód) REKOMENDOWANE 11 km w czasie jednego treningu.

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.

(M. Twain)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, za profesjonalizm i rzetelność w przekazywaniu wiedzy naszej młodzieży oraz za codzienny trud w wypełnianiu niełatwych zadań, przed którymi stoi dzisiaj oświata.

Jednocześnie życzymy Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz zadowolenia podczas wykonywania obowiązków zawodowych, a także dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Wam drodzy Uczniowie życzymy, abyście stali się godnymi naśladowcami swoich nauczycieli, umieli należycie korzystać z dobra przekazywanej wiedzy.

Dyrekcja ZST

Zapraszamy wszystkich Uczniów do Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Historycznego – Zwycięstwo 1920, w którym do wygrania są:

 • I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
 • II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
 • III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
 • Miejsca od IV do XIII: nagrody rzeczowe.

W ramach realizowanego przez Fundację – Szczęśliwe Dzieciństwo ogólnopolskiego projektu edukacji obywatelskiej - Zwycięstwo 2020, przygotowany został dla młodzieży internetowy konkurs dla młodzieży z całej Polski w wieku 13 – 19 lat.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu mogą nadal korzystać z elektronicznych zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie, dzięki nawiązanej współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu z autorami ogólnopolskiego projektu Academica.

System academica.edu.pl oferuje:

 • Pełnotekstowe przeszukiwanie setek tysięcy współczesnych publikacji naukowych: artykułów, monografii, podręczników i skryptów;
 • Inteligentny system ograniczania wyników wyszukiwania i ich wizualizacji;
 • Nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim lub udostępnianych w modelu Open Access;
 • Możliwość rezerwacji publikacji chronionej prawem autorskim w bibliotece należącej do systemu Academica;
 • Możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych, zapamiętywania kwerend.

Zakończył się ,trwający przez czas nauczania zdalnego Projekt Kuratoryjny Województwa Podkarpackiego „Laboratorium Filmowe”.

W ramach projektu uczniowie szkół województwa podkarpackiego mogli uczestniczyć w internetowych szkoleniach i konsultacjach z ekspertami warsztatu filmowego.

Integralna częścią projektu był, ogłoszony przez Podkarpacką Komisję Filmową i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, konkurs dla Modułów Krytyka Filmowa i Film Amatorski.

Wszystkich, którzy zdawali maturę poprawkową we wrześniu b.r. informujemy, że jej wyniki oraz świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie ZST od 30 września 2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj. od godziny 8:00 do 15:00

Zajęcia rozpoczynają się 26 września 2020 r  o godz. 9.00 - semestr 5 w sali 106 C, semestr 3 w sali 105 C. Wejście do szkoły od strony ul. K. Jagiellończyka przez segment B. Proszę o zapoznanie się słuchaczy z zasadami, jakie obowiązują w Zespole Szkół Technicznych od 1 września 2020 r., zamieszczonymi na stronie szkoły. Na pierwszych zajęciach zostanie podany plan zajęć na cały semestr.

Ponadto słuchacze zostają zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad:

 1. Nie przychodź na zajęcia, gdy masz temperaturę, katar, kaszel, jesteś na kwarantannie lub podejrzewasz kontakt z osobą zarażoną.
 2. Zdezynfekuj ręce przy wejściu do szkoły.
 3. Poinformuj o złym samopoczuciu  nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 4. Unikaj większych skupisk, o ile jest to możliwe.
 5. Myj i dezynfekuj ręce w toalecie.

Informujemy również, że przy każdym wejściu do szkoły zostały ustawione automaty do dezynfekcji rąk. W toaletach znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk. Przy wejściach i w toaletach znajdują się odpowiednie instrukcje i informacje.

ZST w ścisłej współpracy merytorycznej z CKPiDN oraz ZS im. Prof. Janusza Groszkowskiego, na podstawie przepisów wynikających z prawa oświatowego oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej (DSKKZ-WOKZ.4038.3.2020.AK, Warszawa 8 maja 2020 r.), realizuje eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w zawodzie technik robotyki pod opieką naukową Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W dniu 16 września 2020 r. w obecności Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch zawarte zostało porozumienie o współpracy przypieczętowujące utworzenie nowatorskiego, pierwszego w Polsce kierunku kształcenia technik robotyki.

W dniu 03.09.2020r., w auli Zespołu Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział:

 • z ramienia firmy Linetech Warszawa: Magdalena Marczyńska – dyrektor działu badań i rozwoju, Jakub Linda – dyrektor ds. marketingu, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik – specjalista ds. projektów UE, Zvikomborero Chirume – specjalista ds. marketingu,
 • z ramienia Powiatu Mieleckiego: Andrzej Bryła – wicestarosta, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Natalia Witek – inspektor ds. rozliczeń,
 • z ramienia ZST w Mielcu: Arkadiusz Gałkowski– dyrektor, Mieczysław Wilk – szkolny koordynator projektu.