ZST Mielec
Slider
Aktualności

W związku z realizacją projektu „Edukacja dla pamięci. Przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec swej przeszłości” służącego zbadaniu postaw Polaków wobec historii i przeszłości, uczniowie naszej szkoły Konrad Giera i Piotr Kasprzak z klasy 4BIp oraz nauczyciel historii Bogdan Tomecki uczestniczyli w sierpniu oraz wrześniu w spotkaniach fokusowych organizowanych dla uczniów i nauczycieli województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Wszystko, co dobre, szybko  się kończy i tak nieuchronnie dobiegły końca wakacje. 1 września, jak nakazuje tradycja, powitaliśmy nowy rok szkolny 2022/23. Zanim rozeszliśmy się do sal lekcyjnych, aby po wakacyjnej rozłące spotkać się ze swoimi koleżankami, kolegami i wychowawcami, zgromadziliśmy się w auli szkolnej. Tutaj przywitał nas Pan dyrektor mgr Arkadiusz Gałkowski, który wygłosił krótkie przemówienie, przedstawiając przy okazji nowych wicedyrektorów ZST - Panią mgr Annę Srokę i Pana mgra Marcina Jaśkiewicza oraz życząc wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, a uczniowie klas liceum i technikum zaprezentowali swoje talenty i umiejętności. Mogliśmy posłuchać żywiołowych popisów wokalnych, zadumać się nad smutną rocznicą wybuchu II wojny światowej czy też wzruszyć wykonaniem a cappella utworu pt. ,,Mamo tyś płakała" nawiązującego w swej dramaturgii do okrucieństwa wojny. Nie zabrakło też humorystycznych i optymistycznych akcentów, gdy uczennice klasy 2DG prezentowały typy szkolnych osobowości, a młodzi wokaliści zarażali nas ze sceny pozytywną energią w utworze pt. ,,Sto".

W dniu 22 marca odbyła się w szkole IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii pt „Przez różowe okulary” dla uczniów szkoły średniej. Wzięło w niej udział 6 uczennic z ZST z klasy 3CLp: Anna Grzyb, Kinga Misiak, Karolina Warias, Nikola Szęszoł, Wiktoria Gomulec oraz Julia Rzeszutek , która uzyskała III miejsce i nagrodę książkową.  W olimpiadzie wzięło udział 201 uczniów szkół średnich z całej Polski. Uczennice Anna Grzyb, Kinga Misiak i Karolina Warias uzyskały tę samą liczbę punktów i zajęły 9 miejsce. W dniu 15 czerwca Dyrektor ZST mgr Arkadiusz Gałkowski pogratulował uczennicom i wręczył dyplomy.

W dniu 17 lipca nagrodę za zwycięstwo w konkursie wiedzy lotniczej odebrał Kuba Paź z klasy IV AMP. Kuba za zajęcie I miejsca otrzymał voucher na lot samolotem z instruktażem dla pilota ufundowany przez Góreckie Stowarzyszenie Lotnicze im. Jana Wnęka. Po krótkim wykładzie na temat samego pilotażu, budowy i wyposażenia samolotu OM-M402 Jeżyk, Kuba wraz z pilotem p. Januszem Kuzarą wzbił się w powietrze.

W dniu 08.09.202 r. o godz. 9:45 w auli naszej szkoły odbędzie się szkolna edycja Narodowego Czytania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza. Każdy, kto przyniesie ze sobą własny egzemplarz lektury, będzie mógł złożyć pamiątkowy stempel 11. jubileuszowego Narodowego Czytania.

Zapraszamy

Zespół Przedmiotowy Języka Polskiego

W dniach 9 i 12 września Biblioteka Szkolna ZST organizuje kiermasz używanych podręczników szkolnych. Podręczniki będzie można sprzedać/kupić w auli szkolnej w godz. 10.30 - 10.50.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje w bibliotece.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu nastąpi 01 września 2022 (czwartek) w auli szkolnej wg harmonogramu:

  • godz. 900 – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (klasy drugie i trzecie) oraz III LO (klasy drugie, trzecie i czwarte),
  • godz. 1000 – Technikum Nr 3 (klasy drugie i trzecie),
  • godz. 1100 – Technikum Nr 3 (klasy czwarte),
  • godz. 1200 – III LO, Technikum Nr 3 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (klasy pierwsze).

Informujemy, że egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00. Wszyscy zdający język polski i matematykę zgłaszają się do auli szkolnej, zdający język niemiecki do sali 102C a język angielski do sali 101C.

Wszyscy zdający powinni mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), naklejki, które otrzymaliście w maju, czarnopiszący długopis lub pióro oraz dozwolone przybory (dotyczy matematyki).

Przed salą należy się pojawić na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego.

Wicedyrektor ZST
Stanisław Rajda

W dniach 14 i 15 czerwca 2022 roku klasy 1BL oraz 2LS wraz ze swoimi opiekunkami, czyli mgr Małgorzatą Buś  oraz mgr Magdaleną Czerwińską – Ziębą, udały się na wycieczkę do Warszawy.

24 czerwca wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się w pawilonie sportowym, by zakończyć rok szkolny 2021/2022. Podczas krótkiej uroczystości najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni przez dyrekcję i wszyscy udali się do klas na ostatnią lekcję wychowawczą.

Całej naszej szkolnej społeczności życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

Dyrekcja, nauczyciele i samorząd uczniowski