ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 13.02.2021 odbyły się eliminacje II etapu LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uczeń Zespołu Szkół Technicznych , Kacper Marzec z klasy 3AL znalazł się w gronie uczestników tego trudnego konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Specjaliści Wydziału Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wysoko ocenili pracę konkursową Kacpra z zawodów szkolnych na temat „Archetypy biblijne w literaturze. Jaką funkcję pełnił określony typ bohatera archetypicznego w kontekście nurtów ideowych epoki?”( XII 2020).

Stowarzyszenie Pangea Network USA oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” po raz dziesiąty zorganizowały konkurs Wybitny Polak w USA. Ten tytuł to najważniejsza nagroda przyznawana Polonii poza odznaczeniami państwowymi, a w 2020 roku w kategorii osobowość zwyciężył mielczanin Janusz Młynek, jeden z najwybitniejszych trenerów szermierki w USA, absolwent ZST w Mielcu.

To w szkole, kiedy Pan Janusz był uczniem I klasy Technikum Mechanicznego w Mielcu, ukazała się informacja o poszukiwaniu zawodników do sekcji szermierczej Gryfu. Zainteresowani nią uczniowie podjęli wyzwanie i tak rozpoczęła się przygoda Janusza Młynka z szermierką. Młody zawodnik szybko czynił postępy. On i jego trzej koledzy wygrywali wszystkie konkursy w województwie rzeszowskim.

27 stycznia 2021r. Fundacja Edukacji „Perspektywy” ogłosiła wyniki 23 Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Liceów i Techników.

W tegorocznym notowaniu Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uplasowało się na 1 miejscu w powiecie mieleckim, na 10 miejscu na Podkarpaciu i 118 miejscu w Polsce, dzięki czemu znalazło się wśród najlepszych szkół w Polsce uzyskując tym samym tytuł „Srebrnej Szkoły”

Na uwagę zasługuje fakt, że Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zanotowało znaczący wzrost lokaty w porównaniu do poprzedniej 22 edycji tego rankingu. 

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia serdecznie gratulujemy!!!!!

Uczniowie ZST w Mielcu wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną – „Chrzest Polski” zorganizowanym przez Fundację Słowo w Rumi.

Celem konkursu byla:

  • promocja Chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego święta,
  • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

Etap szkolny przeprowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Bogdan Tomecki. Zadowalającym faktem jest to, że etap szkolny cieszył się bardzo dużą popularnością
i młodzież tak chętnie zdecydowała się zgłębiać tematykę Chrztu Polski.

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożycie korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępujecie do egzaminu ustnego.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 13 stycznia 2021r. odszedł od nas na zawsze w wieku 89 lat nasz Kolega, emerytowany nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Ś. P. Stanisław Cierpiał

W zmarłym tracimy oddanego bez reszty  pracy pedagogicznej nauczyciela, uczynnego i życzliwego  Kolegę.

Zwieńczeniem zmagań językowych w Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu w roku kalendarzowym Anno Domini 2020 była 45. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego (etap szkolny). Prestiżowy konkurs zgromadził uczniów ZST z różnych typów szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z zestawem skomplikowanych zadań leksykalno-gramatycznych na zaawansowanym poziomie językowym.

Konkurs składał się tym razem z 6. typów ćwiczeń językowych, obejmujących zaawansowane słownictwo, struktury gramatyczne oraz tłumaczenia bilingwalne. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczna edycja została przeprowadzona zdalnie.

  1. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.
  2. Osoby zdające w salach segmentu C wchodzą do szkoły wejściem od strony wiaduktu
  3. Osoby zdające w auli szkolnej i w sali 65 wchodzą do szkoły wejściem od strony wiaduktu.
  4. Osoby zdające egzamin w sali 315C o godzinie 16:00 i osoby zdające w salach segmentu A wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu.
  5. Więcej informacji w kolejnych załącznikach 1, 2, 3 i 4.

Dnia 15 grudnia odbyło się w naszej szkole przekazanie „Stanowiska układu prędkościomierza i kąta natarcia samolotu”, zakupionego w ramach projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, priorytet IX, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskany sprzęt wzbogacił wyposażenie pracowni lotniczej, tym samym nasza szkoła dołączyła do trójki szkół w Polsce wyposażonych w najnowocześniejsze stanowiska dydaktyczne. Urządzenie będzie używane na zajęciach do kształcenia uczniów technikum w zawodzie mechanik lotniczy. Dzięki niemu istnieje możliwość pokazania budowy, elementów składowych i funkcjonowania prędkościomierza lotniczego z wykorzystaniem rurki Pitota oraz czujnika i wskaźnika kąta natarcia statku powietrznego w rzeczywistym strumieniu powietrza. Stanowisko wyposażone jest w komputer z zawartością podstawowych zagadnień tematyki lotniczej, przykładowych ćwiczeń i dokumentacji technicznej.

Podzielić się opłatkiem to znaczy dobrze życzyć innym

 i wszystko im przebaczyć.

Życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Życzymy świąt kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z samym sobą, świąt pełnych życia i miłości, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół oraz chwil roziskrzonych kolędą, uśmiechem i wspomnieniami.

Najserdeczniejsze życzenia wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu