ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 09.12.2019 r. drużyna chłopców z ZST Mielec zajęła II miejsce w 1/4 Finału Wojewódzkiego w Unihokeju. Po bardzo ciekawym i emocjonującym turnieju, w którym wystartowało 8 drużyn ostatecznie zajmujemy drugie miejsce z bardzo niewielką stratą do ZSB Mielec. ZST Mielec i ZSB Mielec awansowały do Półfinału Wojewódzkiego, który odbędzie się w Dębicy. Na najbliższych treningach przeanalizujemy miniony turniej i wyciągniemy wnioski. W kolejnym etapie wrócimy silniejsi.

W dniach 20-22 września br. w Poznaniu odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Miasto Mielec reprezentowały 2 załogi Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego, w tym drużyna w składzie: Andrzej Wyzga (nauczyciel ZST) i Mateusz Machnik (absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych który ukończył Technikum Nr 3 w 2013r.).

Zawody przedmedycznego ratownictwa drogowego składały się z 6 konkurencji, na które składały się: test wiedzy teoretycznej dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przepisów ruchu drogowego, 3 pozorowane wypadki drogowe, resuscytacja krążeniowo-oddechowa wykonywana na fantomie elektronicznym oraz jazda sprawnościowa samochodem (próba Stewarta).

W dniach 26, 27 listopada odbył się finał konkursu Capture The Flag „153+1” zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronatem konkurs objęło Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do rywalizacji stanęło ponad 1300 uczniów z całej Polski. Do finału awansowało tylko piętnaście dwuosobowych zespołów wśród których znalazł się zespół z naszej szkoły „SpaghettiCode” założony przez uczniów klasy 4BI: Sebastiana Jacyszyna i Kacpra Maciołka pod opieką nauczyciela Pawła Skowrona.

Uczestnicy konkursu wcielili się w rolę zawodowych specjalistów i szukali podatności systemów informatycznych na ataki hakerskie.

W tegorocznych zawodach sportowych o IX Puchar Polski Kadetek w Boksie, który rozegrał się 17 listopada 2019r. w Grudziądzu, III miejsce zajęła nasza uczennica klasy 1CLg III Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Wiciejowska. Organizatorami imprezy były Polski Związek Bokserski Warszawa i Miejski Klub Sportowy "START" Grudziądz. Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i życzymy dalszych sukcesów sportowych, które przynoszą chlubę naszej Szkole i stanowią piękny przykład do naśladowania dla innych uczennic i uczniów.

03.12.2019r w hali sportowej SP nr 11 w Mielcu odbyła się Rejonowa Licealiada w Piłce Ręcznej Chłopców. W turnieju wzięły udział cztery najlepsze reprezentacje szkół średnich z powiatu mieleckiego, dębickiego, ropczyckiego i kolbuszowskiego, wyłonione w wyniku eliminacji powiatowych. Nasz powiat reprezentowali uczniowie ZST Mielec, którzy dwa tygodnie temu okazali się najlepsi w mistrzostwach powiatu mieleckiego. Zgodnie z oczekiwaniami zawodnicy ZST stanęli na wysokości zadania, nie dając większych szans rywalom. Po bardzo dobrej grze odnieśli komplet zwycięstw, zajmując I miejsce, a tym samym zakwalifikowali się do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się na początku lutego.

W dniu 21.11.2019 roku grupa 53 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (2AL i 3AL) wzięła udział w wykładach inaugurujących rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim, w ramach porozumienia o współpracy między instytucjami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Uroczystego otwarcia kolejnego cyklu wykładów Wymiary wolności dokonali:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR, Instytut Filozofii, wykładem na temat Sens ludzkiej wolności;

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR Instytut Historii,wykładem na temat Wolność a prawa człowieka;

dr hab. Bożena Taras, prof. UR Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, wykładem na temat Wolność słowa jako świadectwo dojrzałości człowieka.

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces!”. Był to projekt 2-letni: rozpoczął się 1 października 2017 i trwał do 30 września br. Na jego realizację nasza szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) i były to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką panie Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

Zebrania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbędą się 5 grudnia 2019r. Szczegółowy wykaz sal wraz z godzinami rozpoczęcia wywiadówek znajduje się w załączniku.

W dniu 15 listopada 2019 roku zostało podpisane kolejne porozumienie partnerskie, którego stronami są: Powiat Mielecki, Kirchhoff Automotive Mielec, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Porozumienie partnerskie dotyczy kształcenia dualnego uczniów klasy patronackiej (obecna 2BM), kształcącej się w zawodzie technik mechanik. Firma Kirchhoff realizuje staże uczniowskie i nauczycielskie w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”, którego beneficjentem jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w Tarnobrzegu. Projekt został opracowany w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

14 września 2019 r. klasa 1 AMp wraz z wychowawczynią Dianą Augustyńską odwiedziła Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Wizyta w PZL Mielec była efektem porozumienia podpisanego przez firmę i Zespół Szkół Technicznych w Mielcu które przewiduje objęcie patronatem przez PZL Mielec klasy w zawodzie technik mechanik lotniczy.

W ramach zawartego porozumienia Polskie Zakłady Lotnicze włączą się w proces dokształcania uczniów poprzez organizację wizyt studyjnych w PZL Mielec oraz organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów z w/w firmy. Umowa przewiduje również konsultowanie programów nauczania z inżynierami z PZL Mielec.