ZST Mielec
Slider
Aktualności

11 lutego 2020 roku ponad 200 uczniów ZST (z klas 1BIg, 1CLp, 1CLg, 2BM, 2CL, 3BI, 3CL, 3DM oraz 4BM) miało okazję obejrzeć przedstawienie anglojęzyczne pt. „Peter Black”, prezentowane przez Centrum Teatralne Teatr, który was znajdzie w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Centrum Teatralne z Krakowa jest profesjonalnym teatrem prywatnym, którego wysokiej klasy repertuar w języku angielskim od wielu lat cieszy się zainteresowaniem zarówno młodych widzów jak i nauczycieli.

„Tytuł spektaklu, przypominający w polskim tłumaczeniu grę karcianą “Czarny Piotruś“ – to nie przypadek. Jest to historia człowieka, który w ciągu jednego dnia straci dosłownie wszystko. Główny bohater zaczynając wszystko od zera, motywowany podstawowymi potrzebami ludzkimi, takimi jak jedzenie, sen, ciepło, praca, przyjaciele - uczy się cenić w życiu to co naprawdę ważne”.

W dniu 13 lutego 2020 roku uczniowie klasy 1 DIp uczcili 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. Na samym początku uroczystości odbył się wykład historyczny, podczas którego przedstawiono zasady funkcjonowania Armii Krajowej. Następnie uczniowie przeszli pod pomnik AK w Mielcu i zapalili symboliczny znicz. Lekcja historii miała na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych opartych na poszanowaniu tradycji i historii. Obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej miały również na celu edukację historyczną uczniów z okresu II wojny światowej.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego do udziału w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki – Beksiński – architekt pejzażu wewnętrznego.

10 lutego 2020 roku w Kleksie odbyło się zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST z przedstawicielami Samorządów Klasowych.

Na spotkaniu dokonano wyboru członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST, przewodniczącego Zespołu Szkół Technicznych oraz przewodniczącego Technikum Nr 3.

Po krótkiej prezentacji odbyło się głosowanie, w wyniku którego:

  • przewodniczącym Zespołu Szkół Technicznych został Jakub Bernat (2BI),
  • przewodniczącym Technikum Nr 3 został Konrad Giera (1BIp).

Od 12 do 18 lutego przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej.

W turnieju mogą brać udział klasy I i II wszystkich typów szkół.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (maksymalnie 10 osób), podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej klasie. W rozgrywkach nie mogą brać udziału uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego.

 O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy 1 BMg mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami demokracji lokalnej, podczas obserwowania obrad XV sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Młodzież zapoznała się ze sprawozdaniem starosty z działań podjętych przez powiat w 2019 roku. Mogła również zapoznać się z treścią uchwał dotyczących służby zdrowia i opieki społecznej w naszym regionie. Uczniowie przekonali się także, w jaki sposób podejmowane są decyzje radnych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatu.

W dniu 1 lutego 2020 roku uczniowie z klas 1 BMg, 1 CM, 2 AZ, 2 CZ, 2 AI oraz 2 DM z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w specjalnym pokazie filmu „Mieleckie historie wojenne”. Został on zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Regionalnej - Pałacyk Oborskich. Film ukazywał obraz przedwojennego Mielca oraz okres II wojny światowej widziany oczami naocznych świadków tamtych wydarzeń historycznych. Całość filmu zawierała także archiwalne fotografie naszego miasta oraz kroniki filmowe z zasobów materiałowych Muzeum Regionalnego w Mielcu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Filmoteki Narodowej.

Regulamin,wyniki i zadania konkursowe w załącznikach.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, składam serdeczne gratulacje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Absolwentom, z okazji otrzymania Srebrnej Tarczy w XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020".

Zajęcie zaszczytnego miejsca w gronie laureatów to wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy. Na sukces ten bez wątpienia przyczyniły się ciężka i sumienna praca, osiągnięcia uczniów, a także wzorowe podejście do organizacji procesu nauczania. Sukces szkoły świadczy o wysokim profesjonalizmie Kadry, a także potwierdza najwyższe standardy kształcenia.

Gronu Pedagogicznemu składam szczere wyrazy uznania i szacunku zaś uczniom życzę, aby z chęcią podejmowali nowe wyzwania, które w przyszłości zaowocują wieloma sukcesami osobistymi i zawodowym.

Prorektor WSIiZ ds. Nauczania

dr hab. Andrzej Rozmus, prof.  WSIiZ

W dniu 04.02.2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za stypendium Prezesa Rady Ministrów RP dla najzdolniejszych uczniów z województwa podkarpackiego.

Z naszej szkoły stypendium otrzymali: Faustyna Tomecka uczennica klasy 3AL III LO oraz Jakub Popiołek uczeń klasy 3BI Technikum Nr 3, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali najwyższą średnią ocen odpowiednio w III LO i Technikum Nr 3.

Dyplomy stypendystom wręczała Podkarpacka Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch.