ZST Mielec
Slider
Aktualności

Z wielką przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez naszą szkołę projekt Erasmus+ pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2017 - 30.09.2019. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 62612 euro, co stanowi równowartość kwoty 269638,58 zł. Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

W dniu 17 września 2017 roku, w 78. rocznicę najazdu Związku Sowieckiego na Polskę, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w mieleckich obchodach Dnia Sybiraka. Naszą szkołę reprezentowała delegacja złożona z uczniów klas 3 AI, 3 BI, 3 BM, którzy tworzyli poczet sztandarowy. W uroczystości wzięły również udział uczennice z klasy 2 CL, które złożyły wiązankę kwiatów pod pomnikiem Sybiraków.

Szkolenie maturalne dla maturzystów odbędzie się 26.09.2017r. o godzinie 10:50 w Auli.

W trakcie spotkania uczniowie dostaną do wypełnienia deklaracje.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

26.09.2017r. godz. 16:00

  • ZSZ - klasy II i III
  • LO - klasy II

26.09.2017r. godz. 17:00 - Aula - klasy maturalne Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

  1. Informacje o maturze dla rodziców.
  2. Spotkanie z wychowawcą w klasach.

26.09.2017r. godz. 17:00

  • klasy II i III Technikum.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Uroczysta inauguracja zajęć w Liceum dla Dorosłych odbędzie się 23.09.2017r o godz.9.00 w Auli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

W dniu 08.09.2017 roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyła w szkolnej edycji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które - przez Parę Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej - zostało wybrane lekturą Narodowego Czytania 2017 roku.

Fragmenty tekstu S. Wyspiańskiego przeczytali zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Mieleckiego Pani Maria Napieracz, wiceprezydent Miasta Mielca Pan Jan Myśliwiec, pełniąca obowiązki dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu Pani Joanna Kruszyńska, przewodniczący Rady Rodziców ZST w Mielcu Pan Marek Midura, dyrektor ZST w Mielcu Pan Mariusz Wojciechowski, wicedyrektor ZST w Mielcu Pan Bogdan Tomecki, obecni i emerytowani nauczyciele języka polskiego w ZST w Mielcu – Pani Anna Sroka, Pani Małgorzata Weryńska i Pani Anna Majcher, a także nauczyciele historii – Pan Józef Czerwiec i Pan Paweł Wal oraz uczniowie ZST.

W dniu 10 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w II Mieleckim Rajdzie Rowerowym – Pożegnanie lata. W rajdzie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie – Mieleckie Trasy Rowerowe, uczestniczyła delegacja uczniów z klas 3 AI, 3 BI oraz 3 LM.

Dnia 21.09.2017 r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędą się spotkania rodziców uczniów klas pierwszych Technikum Nr 3 z wychowawcami. Dodatkowo rodzice uczniów kl. 1 LC – technik mechanik lotniczy i technik grafiki i poligrafii cyfrowej będą mieli spotkanie z przedstawicielami firmy Line Tech.

Wykaz sal na spotkanie w klasach:

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1AI

A.Burek

7

1BI

A.Galica

205C

1BM

K.Wrażeń

202C

1CM

A.Dudek

206

1LC

M.Rejman

307C

1DG

R.Gardulska

203

1DM

A.Olechowska

101C

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie zaprasza uczniów klas 2 Liceum Ogólnokształcącego nr 3 do wzięcia udziału w projekcie AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA. Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji informatycznych, komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Z naszej szkoły zostanie wybranych 24 najlepszych uczniów w rekrutacji wewnątrzszkolnej. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w Rzeszowie w 3 modułach do wyboru:

Moduł pierwszy – Innowacyjne technologie o wszechstronnym wykorzystaniu

Moduł drugi – innowacyjne pomiary terenowe

Moduł trzeci – informatyka śledcza

TERMIN ZGŁASZANIA APLIKACJI DO 12.09.2017 r.

Dnia 20.09.2017 r. (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3.

1. Spotkania w klasach z wychowawcami.

2. Rodzice uczniów kl. 1 BZ – mechanik, monter maszyn i urządzeń będą mieli spotkanie z przedstawicielami firm Gardner Aerospace oraz R&G.

Wykaz sal na spotkanie w klasach:

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1 AL

p. E. Dubiel

207C

1 BL

p. B. Krupa

204C

1 AZ

p. P. Wal

219A

1 BZ

p. J. Sroka

106C

1 CZ

p. M. Woźniak

102C

1 DZ

p. M. Winiarz

104C