ZST Mielec
Slider
Aktualności

13 uczniów z klasy 3 DG (klasa o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) przebywa na miesięcznych praktykach w Niemczech. Ich wyjazd na zagraniczne staże był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu Erasmus+ pt. „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” Tym samym jest to już druga grupa uczniów kształcących się w tym zawodzie, jaka mogła wyjechać za granicę w ramach edycji programu Erasmus+ z konkursu ogłoszonego w roku 2015.

W związku z realizowanym w ZST projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –Priorytet 3 biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, która ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wykonanie komiksu dotyczącego funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego (dalej COP) na terenie miasta Mielca w latach 1937-1939. Praca ma być oparta na faktach dostępnych w opracowaniach książkowych, stronach internetowych, prasie, materiałach archiwalnych i przekazach ustnych. Szczególnie polecane są bogate zasoby fotograficzne dostępne w „Jadernówce” Oddziale Fotograficznym Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.

Konkurs był skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć przy użyciu programu do grafiki komputerowej pracę związaną z problemem cyberprzemocy.

Finalistami konkursu zostali:

I. Kamil Hajduk

II. Łukasz Miłoś

III. Przemysław Róg

IV. Przemysław Rzeszutek

V. Damian Kusek

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym „Liczy się pomysł, dokładność wykonania i efektywność...”.

W związku z planowaną realizacją projektu unijnego: „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckimw ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Mielcu wraz z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu organizuje spotkanie informacyjne dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców. Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 o godz.16.00 w auli ZST w Mielcu i w zamyśle organizatorów nie ma być kolejną formą promocji szkoły, ale swoistego rodzaju konferencją, podczas której uczestniczy poznają specyfikę branży mechanicznej i lotniczej, założenia planowanego projektu, punkt widzenia przedsiębiorców – jako przyszłych pracodawców absolwentów szkół technicznych.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprezentował swoją ofertę edukacyjną na XII Mieleckich Targach Edukacyjnych, które odbyły się 27 kwietnia 2017 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Uczniowie razem z nauczycielami promowali ofertę edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2017/2018. Gimnazjaliści na naszym stoisku mogli znaleźć foldery i ulotki z ofertą edukacyjną ZST. Uczennice klas gastronomicznych zaprezentowały swoje umiejętności w sztuce rzeźbienia owoców (carvingu).

Podczas 7. Gali Języka Angielskiego, zorganizowanej w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, odbyła się II Gimnazjalna Olimpiada Języka Angielskiego (GOJA) pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego, w której wzięło udział 7 gimnazjów z powiatu mieleckiego.

Prestiżowy konkurs zaszczycił swoją obecnością starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła, który razem z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, panem mgr inż. Mariuszem Wojciechowskim i wicedyrektorem ZST, panem mgr Bogdanem Tomeckim, uroczyście otworzył tę „językową ucztę gimnazjalną”. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele języka angielskiego w ZST: mgr Marek Paduch, mgr Jagoda Wróblewska-Kapusta, mgr Monika Cibicka, mgr Agnieszka Słąba oraz nauczyciel informatyki, mgr Przemysław Madej.

Wszystkie osoby, które do tej pory złożyły dokumenty rekrutacyjne, zakwalifikowały się na staże wakacyjne organizowane w ramach projektu
„Mielec stawia na zawodowców”

Wciąż są wolne miejsca na staże!

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać a później wypełnione złożyć w sekretariacie w segmencie C lub w pokoju 112c.

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się Dni Otwarte. Zwiedzanie szkoły, prezentacja projektów uczniowskich, kawiarenka słodkości czy zajęcia w pracowniach informatycznych - to tylko niektóre z atrakcji, które czekały odwiedzających szkołę uczniów gimnazjów i ich rodziców. W oprowadzaniu po szkole towarzyszyli gimnazjalistom nasi uczniowie, którzy opowiadali, co ciekawego dzieje się w ZST, jak można aktywnie spędzić czas po lekcjach? Jak rozwijać swoje zainteresowania? Jaka atmosfera panuje w szkole? 

W ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowane będą płatne, miesięczne staże wakacyjne dla uczniów klas drugich i trzecich technikum.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie w segmencie C oraz u kierownik szkolenia praktycznego – mgr Anny Sroki - w pokoju 112C.

Ostateczny termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa 28 kwietnia 2017r.