ZST Mielec
Slider
Ponadnarodowa mobilność uczniów - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

W ramach projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’  33-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami  wyjechała na dwie mobilności do Grecji.  Mobilności zostały zrealizowane w terminach: I: 17-19.10.2021  r. (opiekunowie: mgr M. Buś, mgr inż. M. Winiarz)  oraz II: 3.04-15.04.2022 r. (opiekunowie: mgr R. Gardulska i mgr K. Szewc). Szkołą przyjmującą naszą młodzież była LEPTOKARYA GENERAL SCHOOL, gdzie młodzież rozwijała kompetencje kluczowe i praktyczne umiejętności pod okiem mentorów.

Komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku” spośród chętnych z klasy 3ALp i 2AL  wyłoniła grupę 17 osób, które w okresie od 03.04 – 15.04. 2022r. odbędą staż w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów ”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.
Adresatami projektu są uczniowie klasy 2Al i 3Alp Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu profil językowo-turystyczny. Wyjadą oni na 13-dniowy staż do Grecji. Odbędzie się on od 03.04.2022r. Grupa będzie liczyć 17 osób.

Dobiegły końca prace komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku”. Spośród chętnych z klasy 2DGg i 2DGp  wyłoniono grupę 17 osób, które w październiku odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’.

Adresatami projektu są uczniowie klasy 2DGp i 2DGg Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 13-dniowe praktyki zawodowe do Grecji. Odbędą się one w październiku 2021r. Grupa będzie liczyć 17 osób.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w trzecim naborze formularzy zgłoszeniowych  (konkurs 2020).

Informujemy, iż wniosek Zespołu Szkół Technicznych został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 95 punktów na 105 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 250000 PLN.

W dalszej części artykułu zamieszczono ocenę jakościową wniosku oraz uwagi dotyczące redukcji przyznanego dofinansowania. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w „Przewodniku do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

W dniach 17-29.10.2021 roku odbył się  wyjazd do Grecji pierwszej zaplanowanej mobilności w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’. Wzięło w niej udział 16 uczniów technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 2 opiekunów (Magdalena Winiarz, Małgorzata Buś). Przed wyjazdem, każdy z uczestników wziął udział w programie przygotowawczym realizowanym przez kadrę szkoły. Głównym zadaniem uczestników projektu było stworzenie bloga kulinarnego. Blog zawiera artykuły, relacje, przepisy w trzech językach, tworzone przez grupy uczniów z dwóch partnerskich szkół ZST w Mielcu oraz szkołę w Leptokarii. W ramach projektu uczniowie przygotowali dokumentację zdjęciową potraw, tradycyjnych składników kuchni kraju przyjmującego, brali udział w warsztatach terenowych, odwiedzając restaurację, w której gotowali regionalne potrawy greckie oraz nauczyli przyrządzać tradycyjne polskie dania uczniów greckich. Młodzież miała okazję zwiedzić piękne zakątki Riwiery Olimpijskiej oraz poznać kulturę Greków. Poznali technologię sporządzania sera fety, zwiedzili małą winnicę oraz mieli okazję zobaczyć plantację kiwi.

Głównym celem projektu był: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU